ISO 9001 – podstawy i korzyści wdrożenia

ISO 14001 – podstawy i korzyści wdrożenia

HACCP – podstawy i korzyści wdrożenia


Dotacje
Promocja - zobacz ile zapłacisz z nami

Informacje prasowe

 

O firmie

Przedsiębiorstwo ISOKON, założone w styczniu 1992 roku, należy do wiodących w kraju firm specjalizujących się we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie szkoleń i doradztwa przy opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnie z najnowszymi wersjami następujących norm:

 • ISO 9001 System Zarządzania Jakością,
 • ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego,
 • ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące KOMPETENCJI LABORATORIÓW badawczych i wzorcujących,
 • OHSAS/PN-N 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • ISO 22000 / HACCP System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
 • ISO 27001 System Zarządzania BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI,
 • AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji,
 • Zarządzanie PROJEKTAMI według metodyki IPMA (ang. International Project Management Association) Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Managerów i/lub ISO 10006,
 • JGPSSI (ang. Japan Green Procurement Survey Standard Initiative) - System Zarządzania Substancjami Chemicznymi w Produktach, zgodny z dyrektywą unijną RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances),
 • GMP/GHP System Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Higienicznej,
 • System Zarządzania Jakością w zakładach posiadających urządzenia RTG - zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Atromowe,
 • ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI dla producentów wyrobów budowlanych m.in. wg norm:
 • ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości,
 • EN 12150-2 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą,

Wdrożone przez nas systemy są certyfikowane przez liderów wśród jednostek certyfikujących. Dla naszych klientów negocjujemy zawsze najkorzystniejsze warunki przeprowadzenia certyfikacji.

Z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy, nasi Klienci otrzymują ozdobne, zaświadczenie potwierdzające, że są w trakcie wdrażania – w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i in..

Proces wdrożenia jest bardzo sprawny dzięki temu, że od zapoznania się z działalnością firmy, przez opracowanie całej dokumentacji, aż po organizację auditu certyfikującego prowadzą go ci sami konsultaci.

Mamy bardzo wielu zadowolonych klientów ze wszystkich branż. Wszystkie wdrożenia zawsze kończą się powodzeniem, czyli przyznaniem firmie odpowiedniego certyfikatu.

Zgodnie z wytycznymi ISO/TR 10013 minimalizujemy ilość powstającej dokumentacji, biorąc pod uwagę wielkość i specyfikę firmy, złożoność procesów, kwalifikacje personelu oraz wykorzystując już funkcjonujące w firmie dokumenty, oprogramowanie, sposoby pracy i zarządzania.

Wszyscy nasi konsultanci są praktykami - posiadają wykształcenie, doświadczenie zawodowe i praktykę w zakresie wdrażania systemów zarządzania, zgodne z wymaganiami akredytacji. Większość z nich to auditorzy wiodący różnych jednostek certyfikujących.

ISOKON 9000, jest akredytowanym wykonawcą usług, w zakresie wdrażania systemów zarządzania, w ramach wszystkich dotychczasowych programów Unii Europejskiej realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym czasie z naszych usług skorzystało prawie 300 organizacji.

Posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE No. 1472H.

Posiadamy Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 100.000 zł z klauzulą ubezpieczenia również pracy ewentualnych podwykonawców.

Miło nam także poinformować, że posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie całej prowadzonej działalności oraz jesteśmy laureatem godła promocyjnego NAJLEPSZE W POLSCE - THE BEST IN POLAND.


Projekt strony:
Proneo Software